Ống xi lanh thủy lực

Giá: Liên Hệ
Số lượng:

- Độ bóng bề mặt ( Surface Roughness) : Ra0.4-Ra0.8

- Độ chính Xác ( ID Accuracy) : H7, H8, H9

 

Tên hàng

Đường kính trong (ID)

Đường kính ngoài (OD)

Áp suất Max kg/cm2

Trọng lượng kg/m

Ống xilanh

40mm

50mm

260bar

5.6

Ống xilanh

50mm

60mm

208bar

7.0

Ống xilanh

63mm

73mm

165bar

8.5

Ống xilanh

63mm

76mm

215bar

11.14

Ống xilanh

65mm

80mm

240bar

13.5

Ống xilanh

70mm

90mm

297bar

20.0

Ống xilanh

75mm

90mm

208bar

15.5

Ống xilanh

80mm

90mm

130bar

11.0

Ống xilanh

80mm

95mm

195bar

16.2

Ống xilanh

85mm

100mm

203bar

17.2

Ống xilanh

90mm

105mm

173bar

18.1

Ống xilanh

90mm

110mm

231bar

25.0

Ống xilanh

100mm

115mm

156bar

20.0

Ống xilanh

100mm

120mm

208bar

27.2

Ống xilanh

110mm

130mm

189bar

30.0

Ống xilanh

120mm

140mm

173bar

32.1

Ống xilanh

125mm

145mm

166bar

33.3

Ống xilanh

130mm

152mm

190bar

38.3

Ống xilanh

140mm

170mm

225bar

57.4

Ống xilanh

150mm

180mm

210bar

62.0

Ống xilanh

160mm

190mm

195bar

65.0

Ống xilanh

170mm

200mm

180bar

68.5

Ống xilanh

180mm

210mm

208bar

72.2

Ống xilanh

190mm

220mm

166bar

76.0

Ống xilanh

200mm

245mm

210bar

123.5