×

Cảnh báo

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADINGPhao Dầu LG1R2

Giá: Liên Hệ
Produced by FOX (Italia)
Số lượng:

Bộ đo mức hoạt động theo chiều dọc "LG1" thích hợp để báo mức tối thiểu hoặc tối đa của chất lỏng trong bể. Bích cố định cho phép thực hiện ba loại hình cố định. Thiết bị này có các địa chỉ liên lạc trao đổi điện trong việc thực hiện tiêu chuẩn và tiếp xúc điện đơn giản trong việc thực hiện với một bộ điều hợp nhiệt. Dòng "LG1R" là việc thực hiện với khả năng điều chỉnh chiều cao của phao, trong khi "LG2" cho phép cắt thanh và chọn khoảng cách của phao. Dòng "LG1" và "LG1R" cũng có sẵn với bộ phận tiếp xúc điện để kiểm soát nhiệt độ.