Model: P731

Giá: Liên Hệ
Products by WISE (KOREA)
Số lượng:

Đồng hồ đo áp suất kiểu kín

                                                                                


Thiết kế
Màng trong
Độ chính xác
Tham khảo mô hình đo Phạm vi áp suất thích hợp (MPa, kPa, thanh) -0,1 ~ 0 đến -0,1 ~ 2.5kPa 0 ~ 0.1 đến 0 ~ 35MPa
Chất lỏng nạp
Dầu silicone
Nhiệt độ làm việc
Môi trường xung quanh: -20 ~ 65 ° C Chất lỏng: Max. 100 ° C Vật liệu màng Diaphragms có sẵn trong nhiều vật liệu chống ăn mòn.
Sự tương thích của vật liệu và chất lỏng đã chọn là trách nhiệm của người sử dụng.
Nhiệt độ
Độ chính xác ở nhiệt độ trên và dưới nhiệt độ tham chiếu (20 ℃) ​​sẽ được thực hiện xấp xỉ
± 0.5% trên 10 ℃ quy mô đầy đủ