Đồng Hồ Áp VP-63A Series

Giá: Liên Hệ
Products by VP-TECH
Số lượng:

Đồng Hồ Áp VP-63A Series

Mặt Đồng Hồ:

Ø63mm

Ren Kết Nối:

* 1/4 "PT *

Thang Đo:

0~10Kg/cm2/psi

0~16Kg/cm2/psi

0~25Kg/cm2/psi

0~35Kg/cm2/psi

0~60Kg/cm2/psi

0~100Kg/cm2/psi

0~160Kg/cm2/psi

0~250Kg/cm2/psi

0~400Kg/cm2/psi

0~600Kg/cm2/psi

(đáy kết nối,)