Đồng Hồ Áp VP-100A Series

Giá: Liên Hệ
Products by VP-TECH
Số lượng:

Đồng Hồ Áp VP-100A Series

Mặt Đồng Hồ:

 Ø100mm

Ren Kết Nối:

* 1/2 "PT *

Thang Đo:

0 ~ 25 Kg / cm2 / psi

0 ~ 250 Kg / cm2 / psi

0~ 400 Kg / cm2 / psi

(đáy kết nối,)